Raport o stanie kultury niezależnej i NGO na Białorusi


„Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” jest to pierwszy z serii 7 raportów diagnozujących i prezentujących kulturę niezależną i NGO krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, przygotowywanych w ramach projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji”. Powstał on, jako numer specjalny miesięcznika „Kultura Enter”.
Raport jest przekrojową prezentacją, analizą i diagnozą tych sektorów w Białorusi (kultura niezależna i NGO), z którymi realna i partnerska współpraca jest możliwa. W raporcie znawcy tematu diagnozują sytuację dualizmu obecnego w Białorusi — funkcjonowania kultury niezależnej obok lub w opozycji do kultury państwowej oraz administracji państwowej, nieopodal której próbują działać organizacje pozarządowe. W raporcie diagnozowane są takie tematy jak: sytuacja rynku wydawniczego i literatury, sytuacja teatru, kina, sceny muzycznej, sztuki jako takiej i infrastruktury kultury, sytuacja języka białoruskiego, praw człowieka, edukacji czy otoczenia prawnego w jakim funkcjonują NGO.
„Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” powstał po to, aby ułatwić pracę i dostarczyć rzetelnej wiedzy wszystkim, którzy interesują się współpracą z krajami wschodnimi. Jest to swoisty przewodnik po sektorze kultury niezależnej i NGO, na który złożyły się artykuły, analizy i wywiady wybitnych ekspertów i praktyków z tych sektorów.

Projekt zrealizowany we współpracy z Warsztatami Kultury otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tutaj możesz przeczytać Raport:
http://kulturaenter.pl/numer/nr-39-pazdziernik-2011-numer-specjalny/

Partnerzy