Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016

Projekt Wolontariusz ESK Lublin 2016 powstał z potrzeby stworzenia sieci Wolontariuszy na stałe współpracujących z instytucjami kultury, stworzenia zintegrowanej grupy osób działających wolontaryjnie na rzecz rozwoju Lublina w kontekście starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz zaktywizowanie mieszkańców Lublina.

Program został stworzony dla osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach rozpoczynających działalność wolontarystyczną oraz dla koordynatorów współpracy wolontarystycznej, którzy swoją pracę wiążą z działalnością kulturalną.

Zajęcia w ramach programu zostały podzielone na: moduł szkoleniowy – udział wolontariuszy w warsztatach, szkoleniach, zwiedzaniu, wykładach, spotkaniach i moduł praktyczny: udział wolontariuszy w pracach przygotowujących i realizacji wydarzeń kulturalnych w czasie trwania programu.

1.Moduł szkoleniowy– na który składały się różnorodne szkolenia , dzięki którym uczestnicy projektu uzyskali szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze Kultury.

W ramach modułu szkoleniowego zorganizowano także spotkania z ekspertami i praktykami kultury tj. postaciami z lubelskiego świata kultury (artyści, animatorzy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych), którzy z praktycznego punktu widzenia przybliżyli uczestnikom specyfikę pracy w tym sektorze oraz przedstawili projekty, do współpracy przy których byli zapraszani wolontariusze. Zrealizowano również spotkania z ekspertami Europejskiej Stolicy Kultury.

Celem tych spotkań było informowanie uczestników jak ważne dla rozwoju ich samych oraz ich społeczności może być zdobycie tego tytułu oraz jak ważne jest ich zaangażowanie przy pracach tworzących program Europejskiej Stolicy Kultury. Znaczenie idei ESK było wielokrotnie podkreślane w tym projekcie, że względu na społeczny charakter tego programu, który w modelowy sposób przedstawia współpracę obywateli z samorządem , istotę angażowania się w prace nad kształtem rzeczywistości w jakiej żyją lokalne społeczności.

2. Moduł praktyczny– założeniem projektu było, iż wszyscy jego uczestnicy mieli wziąć udział w co najmniej dwóch wydarzeniach artystycznych organizowanych w mieście, regionie lub w Polsce przez różne instytucje kultury. Organizatorzy imprez społeczno– kulturalnych przy współpracy z koordynatorami projektu przygotowali ofertę dla wolontariuszy przy jednoczesnej opiece merytorycznej. Wolontariusze ESK – Lublin 2016 współpracowali przy takich wydarzeniach jak:
Noc Kultury, Kontestacje – studencki ogólnopolski festiwal teatralny, Pełny Metraż – festiwal filmowy, Mikołajki Folkowe, Miasto Poezji, Interaktywny Plac Zabaw, Siła Sztuki – wystawa sztuki współczesnej we Lwowie, Zriz Ukrainy – wystawa ukraińskiej sztuki współczesnej w Lublinie, Tydzień Sztuki Aktualnej we Lwowie, Open City – festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Konfrontacje Teatralne, Jazz Bez Festiwal, Europejskie Forum Kultury EUROCITIES.

Projekt „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury” otrzymał nagrodę w kategorii Kultura w konkursie „Barwy Wolontariatu 2010” organizowanego przez Centrum Wolontariatu.

Partnerzy