Baśniowa kraina Lublin

Projekt o charakterze artystyczno-edukacyjnym, bazujący głównie na płaszczyźnie sztuki mimu skierowany był do środowisk studenckich Lublina. Projekt dał im możliwość włączenia się w szeroko rozumiany amatorski ruch teatralny, bycia aktywnymi i cenionymi twórcami.

W ramach projektu powstała  amatorska grupa teatralna, która zrealizowała warsztat obejmujący podstawy sztuki teatru (ruch na scenie, improwizacja, przygotowywanie autorskich etiud, techniki pantomimiczne, plastyka ciała itp.) z elementami pantomimy. Istotną cechą projektu było przeniesienie głównej części realizacji projektu „na ulicę” gdzie prowadzony był stały warsztat działań twórczych w przestrzeni miejskiej.

Finałem projektu był plenerowy spektakl na Rynku Starego Miasta, którego kanwą była lubelska Legenda o Czarciej Łapie.

Pomysłodawcą projektu był lubelski mim młodego pokolenia – Daniel Filipek

Projekt został zrealizowany w roku 2009 przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin.

Partnerzy