Sprawozdania merytoryczne


Fundacja Kultura Enter zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000322668 w dniu 02.02.2009 z siedzibą w Lublinie przy ul. Złotej 5/21 od momentu rejestracji rozpoczęła intensywną działalność merytoryczną w obszarze wyznaczonym przez cele statutowe Fundacji, angażując się w różnego rodzaju projekty kulturalne, zarówno jako partner, jak i przyjmując rolę głównego organizatora.

Partnerzy