O fundacji

Fundacja Kultura Enter powstała z przeświadczenia, że kultura jest tym czynnikiem w życiu człowieka, który stanowi zarówno o jego rozwoju indywidualnym jak i relacjach społecznych.

Misją Fundacji Kultura Enter jest budowanie społeczeństwa otwartego i samoświadomego. Przezwyciężanie osobowej i społecznej bierności wobec otoczenia, w którym żyjemy, a z którego, przez swoją bierność, jesteśmy coraz bardziej wykluczani.

Celem Fundacji Kultura Enter jest inspirowanie, koordynowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju form partycypacji społecznej oraz promocja aktywnego zaangażowania osób i organizacji w życie kulturalno-społeczne miasta.

Działania Fundacji  Kultura Enter przebiegają wielotorowo — zarówno poprzez realizację projektów stricte kulturalnych w przestrzeni publicznej, takich jak koncerty czy spektakle; działania edukacyjne – warsztaty artystyczne, wymiany młodzieży, produkcję audycji i reportaży radiowych; zintegrowane działania społeczno-kulturalne – prowadzenie Akademii Wolontariatu ESK i w końcu działania stricte społeczne poprzez angażowanie się Fundacji w dialog społeczny z administracją samorządową.

Fundacja Kultura Enter poprzez swoje działania umożliwia realizację bogactwa potencjałów, które tkwią w ludziach i organizacjach.

Partnerzy