Zapraszamy na warsztaty „Wolontariat w instytucji kultury”

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór do drugiej odsłony bezpłatnych warsztatów Wolontariat w instytucji kultury zorganizowanych przez Fundację Kultura Enter i Warsztaty Kultury w ramach programu Wolontariusz Kultury 2012
Warsztaty skierowane są do:
· pracowników publicznych, pozarządowych i prywatnych instytucji kultury z Lublina i regionu Lubelskiego
· wszystkich tych podmiotów, które chciałby skorzystać lub korzystają z Bazy Aktywnych Wolontariuszy Kultury zarządzanej przez Warsztaty Kultury

Cele:
· propagowanie idei wolontariatu w sektorze kultury
· zwiększenie wiedzy pracowników instytucji kultury o możliwościach i zasadach współpracy w ramach wolontariatu
· prezentacja praktycznych aspektów współpracy na zasadzie wolontariatu (aspekty prawne, kadrowe, zarządzanie zasobami ludzkimi)
· prezentacja przykładów organizacji wolontariatu i form współpracy z wolontariuszami

Kompetencje nabyte podczas warsztatów:
· pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania i organizacji wolontariatu w instytucji kultury

Metody:
· prezentacja multimedialna
· warsztaty i dyskusje grupowe
· case study

Program warsztatów obejmie pracę nad zagadnieniami:
· zagadnienia prawne i organizacyjne związane z angażowaniem wolontariuszy
· budowanie tożsamości z instytucją — czynniki zaangażowania, budowanie relacji „co daję, co biorę„
· rola lidera w prowadzeniu zespołu wolontariackiego,
· jak działa efektywny zespół — zagadnienia związane z pracą zespołową (styl zarządzania, komunikacji, procesy uczenia się)
· rozpoznanie i reagowanie w sytuacjach trudnych (dlaczego wolontariusze odchodzą, nie wywiązuję się z zadań, mają bierną postawę?) — case study

Koszty
Warsztaty są bezpłatne i obejmują materiały i przerwy kawowe. Koszty przejazdu, ewentualnych posiłków pokrywają uczestnicy.

Termin
8–9 grudnia 2012, g. 10.00 – 16.00 (w sobotę i niedzielę), czas: 12 godzin

Miejsce:

Siedziba Rady Dzielnicy Wieniawa
ul. Przy Stawie 4, Lublin

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie się odbywała w dniach 15 listopada – 4 grudnia 2012 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wysłanie go na adres: k.pudlo@warsztatykultury.pl

Uwaga, ilość miejsc ograniczona!

Wykładowcy / Trenerzy

Beata Lachowicz magister pedagogiki, absolwentka kierunku Animator i Menedżer Kultury na UMCS w Lublinie. Ukończyła IV Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie. Certyfikowany trener, rekomendowana przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie – ukończyła Szkołę Trenerów w Krakowie. Członek zwyczajny PSPiA KLANZA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy zarówno w firmach komercyjnych jak i organizacjach pozarządowych. Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Wolontariatu – realizatora programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Katarzyna Pudło magister kulturoznawstwa i historii sztuki. Ukończyła szkolenie Narodowego Centrum Kultury: Wolontariat w instytucji kultury. W Warsztatach Kultury zajmuje się rekrutacją oraz zarządzaniem wolontariuszami, praktykantami i stażystami. Koordynator projektu edukacyjno – szkoleniowego Wolontariusz Kultury.

Kontakt:
Katarzyna Pudło; k.pudlo@warsztatykultury.pl; tel. 081 533 08 18

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Partnerzy