Poradnik Animatora Kultury

Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą projekt Inkubator Animacji Kultury – edycja 2012, realizowany przez Fundację Kultura Enter i Warsztaty Kultury. Jest to kompendium wiedzy przygotowane przez praktyków i dla praktyków kultury; zbiór refleksji na temat najbardziej newralgicznych (naszym zdaniem) obszarów codziennej pracy animatorów i menedżerów kultury.

Niniejszy zbiór artykułów przygotowanych przez naszych ekspertów i trenerów pokazuje nie tylko metodologię działania w poszczególnych obszarach związanych z realizacją projektów kulturalnych, ale też pewną filozofię
myślenia, którą promuje Inkubator.
Zapraszamy do lektury i życzymy Państwu wielu inspiracji.

Poradnik Animatora Kultury

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin

Partnerzy